+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

Poslanstvo kaizen

Vizija

Mf Consulting d.o.o. je nosilec Kaizen sprememb v Sloveniji. Pomembno prispevamo h konkurenčnosti tistih slovenskih podjetij, ki iščejo odličnost, konkurenčnost, izjemne poslovne uspehe in aktivno družbeno odgovornost.

Misija

Naši kupci in partnerji so srednja in velika podjetja, ki želijo vpeljati poslovno odličnost v svoje poslovanje in ga razvijati.

Skupaj s kupci v podjetja vpeljujemo najboljše Kaizen rešitve in dobre prakse, ki prinašajo podjetjem odličnost v poslovanju in konkurenčno prednost na slovenskem, evropskem in globalnem trgu. S postopnim vpeljevanjem Kaizen orodij, z razvojem Kaizen pristopov pri zaposlenih dosegamo pomembne napredke ne samo v poslovnem smislu, ampak tudi v družbenem in osebnem napredku zaposlenih. Kot majhno in prilagodljivo podjetje, ki ima ekspertno znanje Kaizen pristopov, poglobljeno znanje na področju podjetništva, korporativnega upravljanja in prodajnih funkcij podjetja, naročnikom zagotavljamo najbojše rešitve na teh področjih.

Vrednote

Mf Consulting d.o.o. spoštuje in razvija pozitivne družbene vrednote, konkurečnost, in še:

spodbujamo razvoj lastnih zaposlenih kot najpo-membnejšega vira podjetja. Razvijamo timski duh in spodbujamo zaposlene za vključevanje v timsko delo

zasledujemo razvoj odličnosti in poglobljenega znanja med zaposlenimi, modrosti, ki temelji na praksi in refleksiji

razvijamo povezovanje s strankami in zavedanje o pomembnosti strank; pomembno je, da zaposleni spoznajo pričakovanja in zahteve svojih strank in razvijejo odlične rešitve za svoje stranke.