+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

Kaizen

poslovna filozofija stalnega napredka

Postopek uvajanja Kaizna v podjetje

1. Razgovor z direktorjem, top managementom: definiranje ciljev

2. Načrtovanje orientacijske delavnice

3. Izvedba delavnice:

– predstavitev Kaizen pristopa
– predstavitev Kaizen orodij
– predstavitev možnosti Kaizen pristopa v reševanju tem, pomembnih za podjetje
– določitev vodij skupin delavcev, ki bodo deležni seminarja o Kaizen pristopu

4. Analiza obstoječega stanja:

– ogled in analiza proizvodnje
– ogled posameznih delovnih procesov
– analiza toka materialov skozi proizvodnjo
– analiza toka dodane vrednosti skozi proizvodnjo
– analiza toka informacij skozi proizvodnjo
– analiza standardov v podjetju

5. Izvedba delavnic za zaposlene v podjetju:

– cilj: postopna udeležba vseh zaposlenih na krajših (2-3 ure) delavnicah, kjer se seznanijo s Kaizen principi

6. Postopna vpeljava Kaizen orodij v podjetje:

– vpeljava orodij: 5S, PDCA, VM, TFM, SMED, 5M, identifikacija potrate …
– vpeljava skupin za sugestije, kvaliteto, varnost
– delo s skupinami
– identifikacija in usposabljanje Kaizen liderjev

7. Vzpostavitev mehanizmov za zagotavljanje trajnosti spremembe.