+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

Izboljšave procesov

Izboljšave procesov ali Lean projekti

Izboljšave procesov ali Lean projekti, so projekti optimizacije procesov. Vsako podjetje danes je soočeno z zahtevami strank za:

– višjo kvaliteto storitev
– skrajšanja dobavnih rokov
– večjo kvaliteto
– manjšimi stroški
– povečanje delovnega kapitala
– zanesljivimi procesi.

Vpeljava Kaizen pristopa v podjetje zagotavlja preizkušene metoda za izboljšavo procesov, zmanjšanje potrat in povečevanje vrednosti za stranke. Celota orodij in pristopov se imenuje Kaizen Management System (KMS) in je razširjen po celem svetu po vseh industrijah. KMS ni omejen samo na proizvodnja podjetja, saj so mnoga storitvena podjetja, banke, združenja, bolnice in druga podjetja uspešno izboljšala svoje poslovanje z uvedbo KMS sistema.
Total Flow Management (TFM): izboljšave dobavnih rokov, produktivnosti, zmanjšanje zalog in skladiščnih prostorov

Total Flow Management (TFM) se osredotoča na optimizacijo in racionalizacijo toka materialov in informacij. Srce procesa optimizacije je Value Stream Mapping (VSM), ki ga vodi management. S pomočjo PDCA orodja se v procesu VSM začrtajo bodoče rešitve, ki pomenijo prihranek za podjetje.