+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

Kaizen - definicija in zgodovina vpeljevanja

Kaizen poslovna praksa

Kako lahko definiramo Kaizen? Kaizen je filozofija in poslovna praksa stalnih izboljšav. Sedanjo podobo je Kaizen dobil na Japonskem, kjer so ga razvili po drugi svetovni vojni. A svoje korenine vleče iz industrijskega znanja in praks Forda, Watta in drugih. Na Japonsko je to znanje po drugi svetovni vojni prinesel Edwards Deming, inženir in statistik, ki je v okviru ameriške okupacijske pomoči Japonski pomagal pri vzpostavitvi industrijske proizvodnje.

William_Edwards_Deming

Edwards Deming – uvedel osnove Kaizen metodologije

Danes je Kaizen priznan in uveljavljen po celem svetu. Je eden od pomembnih stebrov dolgoročne konkurenčne strategije podjetij. Kaizen je utemeljen na nekaj osnovnih principov:

–  vedno se osebno prepričaj o trenutni situaciji v procesih
–  govori s podatki, upravljaj z dejstvi
–  dobri procesi prinesejo dobre rezultate
–  spodbujaj skupinsko delo
–  v aktivnosti zajemi in popravi temeljne vzroke problemov
–  Kaizen v podjetju je stvar vseh zaposlenih
–  in še veliko drugih principov. Več o tem: Kaizen orodja.

Najbolj znana lastnost Kaizen prakse je akumuliranje majhnih sprememb, ki sčasoma prinesejo velike razlike. A Kaizen ne pomeni zgolj majhnih korakov. Največje spremembe še vedno prinašajo odločitve top managementa, ki so vodeni skupaj z multidisciplinarnimi skupinami na Kaizen dogodkih.