+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

Podporni Kaizen

Vsako podjetje, ki želi napredovati in se razvijati, se mora temu ustrezno organizirati. Mnoga podjetja uspešno uvajajo spremembe, a imajo težave z vzdrževanjem sprememb ali z vzdrževanjem stalnega toka sprememb. Podporni Kaizen pomaga podjetjem, da spremembe preko dnevnega managementa in vodenja naredijo za trajne. Prednosti podpornega Kaizna so:

– zagotavlja trajnost rezultatov
– poveča sodelovanje zaposlenih
– poveča preglednost napredka in ciljev
– uskladi izboljšave s poslovno strategijo
– poveča sodelovanje projektnih skupin
– povečuje veščine vodenja v celotni organizaciji

Podporni Kaizen se začne z definiranjem ciljev in strategije podjetja ali posameznega projekta (hoshin kanri). Vsi Kaizen projekti morajo biti usmerjeni in v skladu s strateškimi cilji podjetja. Sobe za nadzor projekta (obeya sobe), so prilagojene vizualnemu spremljanju projekta, v njih pa Kaizen skupine nadzorjujejo potek projekta in odpravljajo ovire za realizacijo ciljev.

 

Vodje projektov poskrbijo, da delavci v prvih vrstah proizvodnje poznajo in uporabljajo delovne standarde in postopke. V nadzorni sobi multidisciplinarne skupine načrtujejo nove projekte in spremembe s pomočjo PDCA kroga in drugih Kaizen orodij.