+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

Kaizen

poslovna metodologija stalnega napredka

Prijavnica za seminar

Kaj je Kaizen?

Kaizen izhaja iz japonskih ideogramov, ki pomenijo izganjanje slabega (Kai) in delanje dobrega (Zen). V sodobni rabi izraz Kaizen največkrat prevajamo z izrazom “Stalni napredek” ali “Stalne izboljšave”. Najbolj so Kaizen razvili Japonci in ga tudi sestavili v smiselno celoto (predvsem v podjetju Toyota), a teoretično podlago so dobili v letih po letu 1947, ko je pri ponovnem oživljanju japonskega gospodarstva sodeloval znameniti ameriški profesor William Edwards Deming. On je prinesel znanje ameriškega industrijskega razvoja, od Fordovih začetkov do kasnejših statističnih metod iskanja kvalitete.

Kaizen prinaša v podjetje celovit produkcijski pristop, ki:

– spodbuja stalne inovacije – spodbuja iskanje rešitev na vseh nivojih – spoštuje ljudi kot najpomembnejši resurz podjetja – razbremenjuje delavce in zaposlene – prinaša jačanje konkurenčnega položaja podjetja – prinaša pozitivne učinke v dobaviteljske verige – omogoča podjetju sposobnost reagiranja na razmere na tržišču – dolgoročno povečuje profitabilnost in družbeno odgovornost podjetja.

PDCA-Cycle

PDCA krog

PDCA krog

Najbolj prepoznavno orodje Kaizna je tako imenovani PDCA krog (Plan, Do, Check, Act), ki ga Kaizen ekipe uporabljajo pri uvajanju sprememb v podjetjih. Podobnih orodij ali pomagal pri uvajanju sprememb je že veliko, vse pa vodijo podjetje v smeri doseganja vitke proizvodnje in sposobnosti aktivne vloge na tržišču.

  1. Kaj prinaša Kaizen?

S Kaizen pristopom k poslovanju v podjetjih zasledujemo hitro, učinkovito in trajno izboljšanje poslovanja, ki temelji na motivaciji zaposlenih in uvajanju novih pristopov. Kaizen pristop k poslovanju prinaša rezultate na naslednjih področjih (vrednosti so okvirne in se nanašajo na večletno prakticiranje, vsako podjetje je svoja zgodba):

1.   Zmanševanje časa priprave strojev – 66 %
2.   Skrajševanje dobavnih rokov – 56 %
3.   Čas cikla – 18 %
4.   Zmanjševanje zastojev in okvar – 52 %
5.   Zmanjševanje fizične udeležbe delavcev – 32 %
6.   Čas dela v procesu – 59 %
7.   Zmanševanje zalog – 44 %
8.   Zmanjšanje logistike/enoto – 54 %
9.   Zmanjšanje potrebnih površin za delo – 29 %
10. Strošek slabih izdelkov – 95 %
11. Strošek ponovnega dela – 72 %
12. Izmet – 46 %
13. Potrebna oprema – 34 %
14. Zmanjšanje odsotnosti – 75 %
15. Povečanje predlogov zaposlenih tudi do 1/mesec/zaposlenega

Kaizen pristop povečuje aktivnosti zaposlenih v smislu uvajanja stalnih izboljšav. Z zagotavljanjem majhnih, a stalnih izboljšav, sčasoma dosežemo akumuliranje majhnih korakov in velike napredke.

Kdo uporablja Kaizen?

V svetu je veliko podjetij, ki so vpeljala Kaizen kot svoj poslovni sistem. Med drugimi tudi Toyota, Boeing, Wiremold, Nummi, Chrysler-Fiat, Pipistrel in mnogi drugi. Mnoga podjetja so vzela Kaizen kot osnovo in jo razvila v svoj specifičen produkcijski sistem, ki ga tudi imenujejo kot svojega, npr. Toyota Production System (TPS).

Podjetja z uporabo Kaizen poslovnega sistema iščejo poti za dosego konkurenčnosti na trgu. Podjetje, ki zniža stroške in ceno, poveča produktivnost in kvaliteto, je zanimivo za kupce. Posledica teh procesov je povečanje prodaje in večanje tržnega deleža na tržišču.

Podjetja z uporabo Kaizna dosegajo stabilnost, rast in večanje vpliva na tržišču. Eno od temeljnih načel Kaizna je: “Najprej uporabi domišljijo, šele potem kapital”. Kaizen podjetja sistematično dvigujejo produktivnost z uporabo organizacijskih metod, ki zahtevajo manj kapitalskih investicij od konkurenčnih podjetij. Zato je njihov položaj na trgu varnejši in fleksibilnejši.