+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

Ponudba

Ponudba je zasnovana na dva načina, in sicer:

– kot projektno delo (Uvajanje Kaizen pristopa) ali
– kot seminarji (Timsko delo, Value Stream Mapping, A3 reporting, Company Scan, Gruč/Scrum, …).

 /
Uvajanje Kaizen pristopa
Timsko delo
Value Stream Mapping (VSM)
A3 reporting
Company Scan
Agilni v enem dnevu!


Uvajanje Kaizen pristopa

 

Kaizen pristop uvajamo kot celovit projekt optimizacije procesov v podjetju. Primeren je za podjetja, ki ambicionzno načrtujejo svoj razvoj in rabijo učinkovita organizacijska orodja za obvladovanje kvalitete, obračanja zalog, pretoka materiala skozi proizvodnjo, motiviranje zaposlenih, komunikacije in druga. Kaizen pristop kot najučinkovitejši pristop za doseganje vitke proizvodnje uvajamo kot celovit projekt, ki ni krajši od 6 mesecev.

Ponudbo oblikujemo skupaj z vodstvom družbe.

 • Cena: Po definiranem projektu

Pošljite povpraševanje ali nas pokličite. 

 


Timsko delo

 

Večina podjetij ne posveča dovolj pozornosti razvijanju in gojenju timskega dela. Posledica je, da je skupinsko delo na nizki ravni, odločitve in projekti, ki jih skupine sprejemajo pa so veliko pod svojo optimalno ravnijo. Najboljša podjetja razvijajo timsko delo, saj je učinkovito timsko delo garancija za kvaliteten razvoj.

Svetovna prehranjska koroporacija Mars inc. je kot osnovo za svoje timsko delo razvila sistem HPC (High Performance Collaboration). Z njim zagotavljajo visoko učinkovitost svojih timov in visoko kakovost odločitev, ki jih sprejemajo.

 

 • Cilj: Implementacija metodologije HPC v delo timov v podjetju.
 • Pristop: Za implementacijo HPC-ja izvajamo uvajalne delavnice, kjer različne time seznanimo z metodologijo HPC. V naslednji fazi timi vpeljujejo HPC v svoje delo ob začetni pomočji mentorja.
 • Rezultat: Usposobljene ekipe uporabljajo HPC pri delu. Kvaliteta sprejetih odločitev in vodenja projektov v podjetju se zelo poveča, kultura sodelovanja ima neslutene pozitivne posledice za razvoj podjetja.

 

 • Cena: seminar od 590 € – 690 €(glede na velikost skupine, oddaljenost naročnika, opremljenost učilnice, predhodnih anketah), za vpeljavo sistema je cena po definiranju projekta.

Pošljite povpraševanje ali nas pokličite. 

 


Value Stream Mapping (VSM)

 

Odgovorni v podjetjih vse prevečkrat sprejemajo odločitve, ki rešujejo probleme samo parcialno. Zaradi parcialno rešenih problemov sprejete rešitve prinašajo nove probleme in potem »gašenju« ni konca in kraja. Pomanjkanje celovitega pogleda na proces je glavni razlog za tako stanje. To rešujemo z metodologijo Value Stream Mapping (VSM), ki je orodje za sledenje celotnemu procesu pri nastajanju dodane vrednosti. Šele pogled na celoto nam odpre možnosti za učinkovito obravnavo problemov in vpeljavo analitičnih orodij za rešitev problema.

 

 • Cilj: Obvladovanje metodologije VSM kot osnove za kvalitetno reševanje problemov v procesih.
 • Pristop: Na delavnicah seznanimo ekipe z uporabo orodja VSM in na konkretnih primerih prikažemo možnosti uporabe.
 • Rezultat: Uporaba VSM metodologije za reševanje neoptimiziranih procesov v podjetju. Zaposleni znajo analizirati potek dodane vrednosti in ugotavljati možnosti za izboljšave.

 

 •  Cena: seminar od 590 € – 690 €  (glede na velikost skupine, oddaljenost naročnika, opremljenost učilnice, predhodno preučitev toka dodane vrednosti)

Pošljite povpraševanje ali nas pokličite. 

 


A3 reporting

 

Eden glavnih problemov v podjetjih je, da timi iščejo in sprejemajo rešitve še preden temeljito analilzirajo problem. To se kaže v zdravljenju simptomov, vzroki pa ostanejo nedotaknjeni. Na ta način problemi spreminjajo svojo pojavno obliko, učinkovitih rešitev za odpravo temeljnih vzrokov pa ni. Podjetje Toyota je razvila sistem A3 reportinga, ki zaposlene vodi skozi metodologijo odkrivanja vzročno-posledičnih nejasnoti in razvoj pravilnih protiukrepov, ki vodijo v učinkovito reševanje problemov.

 

 • Cilj: Seznanjanje timov z uporabo metodologije reševanja problemov s pomočjo A3 reportinga. A3 reporting sledi metodologiji Učinkovit tim=>Jasna slika problema=>Ustrezno reševanje problema.
 • Pristop: Na delavnicah obravnavamo uporabo A3 formata za analizo poslovnih problemov. Udeležence seznanimo z zgodovino uporabe, uporabnostjo in pomenom za delovanje podjetja.
 • Rezultat: Udeleženci uporabljajo A3 reporting za reševanje zapletenih problemov. Reševanje problemov in doseganje ciljev postane sistematična in proaktivna dejavnost in ne neskončno gašenje požarov.

 •  Cena: seminar od 590 € – 690 €  (glede na velikost skupine, oddaljenost naročnika, opremljenost učilnice)

Pošljite povpraševanje ali nas pokličite. 

 


Delavnica “Company Scan”

 

Cilji delavnice:

    1.  Identifikacija problematike delavnice, oddelka, področja in:
     – vpeljava sistematiziranega pristopa k reševanju problematike
     – implementacija orodij vitke proizvodnje za reševanje zadev.
     – hitro izboljšanje procesov, prihranki časa, izmeta, potrate vseh vrst.
    2. Metodologija reševanja kompleksnih proizvodnih problemov s pomočjo:
     – Ishikawa diagramov
     – A3 reportov
     – 5W
     – Value Stream Mapping vizualizacije
     – Delfi metodologije
     – 5S
     – Neuland vizualnega sistema.

   Časovnica:

   • Delavnica traja 1 ali 2 dneva (običajno 2 dneva), glede na število udeležencev in obsega zadev.
   • Predhodno uskladimo število udeležencev in udeležbo glede na zadolžitve v podjetju.
   • Cena: za 1 dan: 690 €. Cena za 2 dni: 1.300 €. Cena zajema predhodno pripravo, izdelavo Foto protokola po delavnici ter material za delavnico. Cena ne zajema nabavo vizualnega sistema Newland (cca. 3.500 €), ki ga lahko naročnik naroči po predhodnem dogovoru.

    

   Pošljite povpraševanje ali nas pokličite. 

    


   Gruč/Scrum delavnica: “Agilni v enem dnevu!”

    

   Gruč/Scrum metodologijo skupinskega dela so razvili v programerskih podjetjih, a se je ta izjemna metoda začela hitro širiti tudi na ostale veje gospodarstva. Gruč temelji na Kanban metodologiji (vizualna komunikacija). Nadgrajena metodologija Gruča vnaša boljšo skupinsko dinamiko in boljše obvladovanje zapletenih projektov.

   Z delavnico “Agilni v enem dnevu” bo podjetje doseglo:

   • tudi do 8-krat večjo učinkovitost svoje ekipe
   • boljše obvladovanje projektov
   • večje zadovoljstvo notranjih in zunanjih strank
   • večje zadovoljstvo ekipe in zaposlenih
   • znanje s področja Agile in Lean principov
   • izboljšanje kulture učinkovitosti v podjetju
   • splošno izbojšanje vzdušja v podjetju
   • povečanje konkurenčnosti podjetja na trgu

    

   Delavnica poteka IN HOUSE: na sedežu naročnika ali na lokaciji po njegovi izbiri. Cilj delavnice je, da se udeleženci sposobni že naslednji dan po delavnici začeti z uporabo Gruč metodologije pri svojem vsakdanjem delu.

   Na delavnici uporabljamo:
   – briši-piši table
   – plakate za izdelavo konceptualne table
   – post-it lističe
   – projektor za power point prezentacije
   – naročnik pridobi tudi 3 mesečni neomejen dostop do platforme lean4win in uporabo programov pdca4lean in crm4lean

   pdca4lean

   Spletna aplikacija pdca4lean

   Spletna aplikacija crm4lean

    

   Veliko podjetij, ki je vpeljalo ta način dela, je izjemno zadovoljnih z rezultati. Med njimi so tudi večja podjetja, kot je npr. Iskra Mehanizmi d.o.o.. Gruč metodologija je del agilne in vitke metodologije, ki daje podjetjem nove razvojne možnosti.

    

   Časovnica:

   • Delavnica traja 1 dan
   • Predhodno uskladimo število udeležencev in udeležbo glede na zadolžitve v podjetju.
   • Cena: 590 €. Cena vključuje 3 mesečno neomejeno uporabo platforme Lean4Win.

    

   Pošljite povpraševanje ali nas pokličite.