+386 41 614 238 martin.fiser@kaizen.si

Kaizen pristop

Kaizen pristop k poslovanju podjetja

 

5S – Sortiraj, Sistematiziraj, Spoliraj, Standardiziraj, Skrbi za vzdrževanje

5S so temeljna orodja Kaizen pristopa, ki so osnova za nadaljevanje in nadgradnjo. Urejeno delovno mesto izboljšuje odzivnost in prinaša red v procese. Delovno mesto je potrebno očistiti vseh orodij, materialov in drugih vplivov, ki v tekočem procesu nimajo več funkcije.

 

PDCA – Plan, Do, Check, Act

V Kaizen ali Vitki proizvodnji so vse izboljšave podvržene podobnemu postopku vpeljevanja. Sistematiziran proces vpeljave izboljšav, inovacij in večjih projektov omogoča, da zaposleni upoštevajo vse zahteve in standarde pri spremembah. Zahteve pri sprejemanju sprememb so razne, od ustrezne priprave izhodišč, podatkov, dokumentacije in določanje udeležencev. Naprej: zaposleni vedno spreminjajo proces, ki mora biti obvezno standardiziran. Spremembe je potrebno uvajati z doseganjem ustreznih soglasij znotraj kolektiva, vzporedno pa je potrebno nastaviti sistem nagrajevanja in spodbujanja zaposlenih. Samo tako lahko podjetje doseže cilj, ki se mnogim podjetjem v Sloveniji zdi nedosegljiv: 1 predlog na zaposlenega na mesec.

 

Izločanje potrate

Sistematično izločanje potrate iz vseh procesov v podjetju je zelo pomemben vir izboljševanja procesov. Sistematičen pristop k temu orodju omogoča podjetju, da v proces pritegne ustvarjalnost in domošljijo tistih, ki k temu lahko največ pripomorejo: delavcev v prvih vrstah proizvodnje. Izločanje potrate (prevelika produkcija, transport, gibanje, zastoji, procesi, zaloge in napake) ima lahko velike pozitivne finančne učinke na podjetje, hkrati pa se v podjetju širi odgovornost in zavezanost skupnim ciljem.

 

VM – Vizual Management

Vizualni management je orodje Kaizna, ki spodbuja zaposlene in management, da rezultate svojih dejavnosti beležijo na vizualno pregleden način. Preglednost, odprtost in vzajemna pomoč so pomembni principi v Kaizen proizvodnji. Management določi ključne indekse proizvodnje in jih vodi pregledno na licu mesta (Gemba). S tem dosežemo, da so rezultati podjetja stvar vseh zaposlenih, znotraj podjetja se povečuje občutek odgovornosti in zavezanosti skupnim ciljem.

 

TFM – Total Flow Management

Management popolnega pretoka. Orodje oz. izraz označuje sistem pretoka materialov in informacij skozi proizvodnjo, ki zagotavlja pretočnost in odpravlja ustvarjanje zalog znotraj proizvodnjega procesa. Cilj Kaizna in Vitke organizacije je, da podjetje posluje z minimalnimi zalogami, da so dobavni roki kratki in se čimbolj približujejo proizvodnim ciklom. Cilj TFM je tudi, da zaposleni na vseh segmentih proizvodnje dosegajo kvaliteto in kontrolo kvalitete.

 

Kanban

Kanban je v svoj produkcijski sistem uvedla Toyota. Po vzgledu delovanja potrošniških polic v supermarketih je Kanban sistem za vizualno kontrolo logistične verige. S Kanbanom se vzdržuje zadostna količina dobave različnih repromaterialov za nemoteno delovanje produkcije. Kanban je eno izmed orodij za vzpostavitev principa Just in Time.

 

Just in Time

Just in Time je orodje vitke produkcije in Kaizna. Just in Time princip velja predvsem za notranje produkcijske procese, čeprav ga javnost bolj pozna kot zunanjega. JIT princip pomaga pri sinhronem delovanju produkcije in omogoča Total Flow Produktion, se pravi produkcijo, kjer celoten proces poteka brez vmesnega kopičenja zalog med posameznimi operacijami.

 

SMED – Single Minute Exchange of Die

Hitra menjava orodij. Veliko podjetij v svoji proizvodnji zasleduje parcialne cilje produktivnosti na posamezen stroj, pri tem pa ne zajamejo vidika pretoka materialov skozi proizvodnjo. Eden od stranskih učinkov sistema serijske proizvodnje je ustvarjanje zalog. Čeprav so morda posamezni indeksi proizvodnje dobri, pa je rezultat celotnega poslovanja slabši. Eden od razlogov za to je, da kopičenje zalog v podjetju finančno bremeni poslovanje, ustvarja pa še dodatne probleme, ki znižuje učinkovitost podjetja in njegovo konkurenčno moč.

 

5M – Moštvo, Mašinerija, Materiali, Metoda in Merjenje

In drugi.